Ứng dụng tiêu biểu

Giải pháp riêng cho công nghệ lọc

Với nhiều ứng dụng tiềm năng

Bộ lọc công nghiệp BWF Envirotec được sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghệ lọc. Tùy thuộc vào điều kiện vận hành thành phần bụi, chúng tôi đưa ra được chế độ xử lý  kinh tế và tối ưu cho hệ thống lọc của khách hàng.

Bộ lọc công nghiệp phù hợp cho mọi ứng dụng

Với các bộ lọc công nghiệp hiệu suất cao của chúng tôi, ngay cả những nhiệm vụ khó khăn nhất trong ngành lọc bụi cũng có thể được xử lý một cách an toàn. Đó là vì chúng tôi có các giải pháp dành riêng cho khách hàng, cho hầu hết mọi ứng dụng và mọi loại bụi.