BWF ENVIROTEC

 

LUONG GIA JSC - ĐẠI DIỆN ĐỘC QUYỀN CỦA HÃNG BWF TẠI VIỆT NAM

BWF Envirotec - Chúng tôi quan tâm đến không khí sạch.
Khám phá các bộ lọc công nghiệp của chúng tôi để có một môi trường sạch sẽ.

Trong hơn 50 năm, BWF Envirotec đã cung cấp các giải pháp tổng thể ấn tượng để lọc khí thải công nghiệp và tách chất rắn/lỏng. Để đạt được mục tiêu này, tại BWF Envirotec, chúng tôi sử dụng kinh nghiệm của mình trong nghiên cứu và phát triển để tối ưu hóa quy trình khử bụi của khách hàng. Nhiệm vụ chính của chúng tôi trong lĩnh vực này là đảm bảo tuân thủ đáng tin cậy các giới hạn phát thải bụi tối thiểu theo quy định của pháp luật và giảm lượng khí thải.

Bộ lọc BWF Envirotec biểu tượng cho không khí sạch và sự hài lòng tối đa của khách hàng.