Tuyển dụng nhân viên OurSource cho các công việc lắp đặt thiết bị điện

03/09/2023
97 Lượt xem

Tuyển dụng nhân viên OurSource cho các công việc lắp đặt thiết bị điện

Xem nhanh (Ẩn)

Tuyển dụng nhân viên OurSource cho các công việc lắp đặt thiết bị điện công trình Nhiệt điện Quảng Ninh

Ứng dụng: Manufacture Industry

Thank you

Tin tức