Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống DF và CTCS

03/09/2023
133 Lượt xem

Khảo sát và lên phương án kỹ thuật hệ thống DF và CTCS nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Xem nhanh (Ẩn)

Các cán bộ của Công ty đã đến làm việc trực tiếp tại nhà máy, khảo sát và lên phương án kỹ thuật hệ thống DF và CTCS nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Ứng dụng: Coal-Fire Thermal Power Plant

Thank you!

Tin tức