Gặp gỡ và làm việc với khách hàng trong mảng túi lọc bụi

03/09/2023
121 Lượt xem

Gặp gỡ, trao đổi và đưa ra giải pháp tối ưu cho hệ thống lọc bụi túi vải

Xem nhanh (Ẩn)

Các cán bộ của Công ty đã đến làm việc trực tiếp tại nhà máy, và đưa ra những khuyến cáo cũng như giải pháp tối ưu cho hệ thống lọc bụi túi vải nhà máy Buhler Việt Nam

Ứng dụng: Food Industry

Thank you!

Tin tức