Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống DF và CTCS

03/09/2023

Khảo sát và lên phương án kỹ thuật hệ thống DF và CTCS nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Gặp gỡ và làm việc với khách hàng trong mảng túi lọc bụi

03/09/2023

Gặp gỡ, trao đổi và đưa ra giải pháp tối ưu cho hệ thống lọc bụi túi vải

Tin tức